Get Adobe Flash player

Професионални опаковки


Специални торфени субстрати приготвени от няколко вида висококачествен екологически чист торф по специална рецепта, в които няма причинители на болести и вредители. - за разсади на домати и пипер; - за разсади на краставици; - за засяване на семена и разсади; - над 1000 готови рецепти; - по заявка на клиента - минимум 10 палета (10 х 15 торби/250 л.). Възможни фракции - 0-5, 5-10, 0-10, 5-20, 10-20, 0-20, 5-40, 10-40, 20-40, 0-40 mm Допълнително могат да се добавят: - NPK+ микроелементи EC - торове с дълготрайно действие 4, 5, 6, 8, 10 месеца: Nutricote, Osmocote EC - варовик - 2 вида - агро-перлит: различни фракции, % по заявка - желязо , хелатно 13.3% Fe EC - глина - Florisol TM Profi 1-8 mm - пясък - стимулатор на растеж - вкоренител - FIBA ZORB - FIBA ZORB плюс - микроелементи Radigen - алуминиев сулфат Опаковки от: 250 л.; 300 л.; 4000 л.; 6000 л


Пресован торф на Биг-Бег
с pH (H2O) 2,5-3,5 или неутрализиран с pH (H2O) 5,5-6,5.